Валидиране на пощенска карта посветена на 70-годишнината на ЮНЕСКО


На 23 юли 2015 г. в гр. София, в Музея на съобщенията се състоя церемония по валидирането на пощенска карта, посветена на 70-годишнината на ЮНЕСКО. Валидирането на картата беше извършено от Генералния директор на ЮНЕСКО г-жа Ирина Бокова и от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения г-н Ивайло Московски.

На церемонията присъства и г-н Кирил Арнаутски-Председател на Фондация „Созопол”, първата Българска Неправителствена организация в официално партньорство с Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО).

Честванията в България ще продължат с международна кръгла ма са на тема: „70-ГОДИНИ ЮНЕСКО – МИР ЧРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА”.Форумът ще се състои на 8 август в Национален дворец на културата, зала 7, от 10:00 часа. Фондация „Созопол” е съорганизатор на този международен форум.