Изложба: Тридесет години археологически проучвания на остров „Св. Иван”, Община Созопол


На 25 юли 2015 година, от 17:00 часа в Археологически музей – гр. Созопол беше открита изложба представяща археологическите проучвания на територията на Национален резерват „Острови Свети Иван и Свети Петър”. По време на изложбата беше отразено по достоен начин и пет годишнината от откриването на част от мощите на Св. Йоан Кръстител.

На откриването на изложбата присъстваха проф. Божидар Димитров – Директор Национален исторически музей, проф. Казимир Попконстантинов – ръководител на екип археолози към проект BG 0065 „Старинен Созопол – Манастир Св. Йоан Предтеча – културата през вековете”, г-н Кирил Арнаутски – Председател на Фондация „Созопол”, г-жа Христина Ангелова – Директор на Център за подводна археология, инж. Митя Димитров – Ръководител на Проект BG 0065 и др.

Проф. Б. Димитров, г-н К. Арнаутски и г-жа Хр. Ангелова Проф. Божидар Димитров и г-н Кирил Арнаутски Проф. Б. Димитров, г-н К. Арнаутски
и г-жа Хр. Ангелова
Проф. Божидар Димитров
и г-н Кирил Арнаутски

Проф. К. Попконстантинов, г-н К. Арнаутски и г-жа Хр. Ангелова Инж. Митя Димитров Ръководител проект BG 0065 Проф. К. Попконстантинов,
г-н К. Арнаутски и г-жа Хр. Ангелова
Инж. Митя Димитров
Ръководител проект BG 0065

 
Проект „Старинен Созопол – Манастир Св. Йоан Предтеча – културата през вековете” по времето на изпълнението на който бяха открити част от мощите на Св. Йоан Кръстител, бе финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство с водещото участие на Кралство Норвегия.

На церемонията беше изказана благодарност към посланика на Кралство Норвегия в България н.пр. Гюро Катарина Викьор за отношението на Кралство Норвегия към опазването и съхранението на културното наследство в Република България.