Заседание на комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО в София, България


На 6 август 2015 година представителите на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО пристигнаха в София за провеждане на Изнесено заседание на Комитета.Веднага след пристигането им и настаняването в хотел „Жасмин” беше проведена организационна работна среща.

На срещата бяха обсъдени всички теми и въпроси определени за дискутиране на официалното заседание, което ще се състои на 7 август в Национален дворец на културата, София от 16,30 часа.

Залата в която ще се проведе заседанието на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКОЗалата в която ще се проведе заседанието на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО

Преди това представителите на Комитета за връзка ще посетят Националния събор на българското народно творчество в Копривщица, където ще се насладят на част от богатото българско автентично нематериално културно наследство.

По време на посещението си на събора те ще имат среща с г-жа Ирина Бокова, Генерален директор на ЮНЕСКО.