Международна конференция „Културно наследство за икономическо и социално развитие на България”


Международната конференция организирана от Посолството на Кралство Норвегия и Норвежкия институт за изследване на културното наследсто (NIKU), в сътрудничество с Министерство на културата на Република България бе проведена на 17 септември в София Хотел Балкан.

Конференцията бе открита с изказвания на Н.Пр.г-жа Гюру Катарина Викьор, посланик на Кралство Норвегия в България; г-жа Марияна Кордова – координатор Финансов механизъм на ЕИП; г-жа Деница Николова, Заместник-министър на регионалното развитие на Република България; г-жа Бони Петрунова, Заместник-министър на културата на Република България.

В Международната конференция участие взеха г-н Кирил Арнаутски, Председател на Фондация „Созопол” и г-жа Любов Драганова, Главен експерт „Международни програми и проекти” във Фондацията.

По време на конференцията беше представен приносът на Норвегия за намаляване на икономическите и социални различия в Европа, чрез финансиране на Програми за опазване и ревитализиране на културното наследство в рамките на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм.Беше поставен акцент върху потенциала на културното наследство за стимулиране на икономическото развитие на регионите и за създаване на работни места за уязвими групи.

По време на конференцията г-н Арнаутски разговаря с Н.Пр.г-жа Гюру Катарина Викьор,

с г-н Шеймъс Касиди, представител на Офиса на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм.

с г-н Карстен Палудан–Мюлер, Генерален директор на Норвежкия институт за изследване на културното наследство.

с г-н Инге Линдблум, научен съветник към Норвежкия институт за изследване на културното наследство.