Project Zero – избор на иновативни практики, които подобряват живота на хората с увреждания


Българската неправителствена организация, Фондация „Созопол” е сред поканените експертни организаци, които ще участват в процеса по избор на Иновативна програма на Project Zero 2017 г.

Като съвместна инициатива на редица организации в световен мащаб, Project Zero е създаден с цел фокусиране върху правата на хората с увреждания в международен аспект. Проектът осигурява платформа, където се споделят най-иновативните и ефективни решения на проблемите, които срещат хората със специфични възможности. Водещата цел на проектната инициатива е да съдейства за изграждането на свят без бариери. Дейностите, които се изпълняват по проекта, са изключително разнообразни, като в момента Project Zero избира Иновативни практики за 2017 г. относно заетост, работа, професионалното образование и обучение, доказали своята ефективност, които подобряват живота на хората с увреждания по света.

Лого на Project Zero с информация за темата на 2017 г.

Сред номинираните са проектни инициативи от страни като Индия, Етиопия, Армения и много други.

Последната стъпка в процеса по избор на Иновативна практика на Project Zero 2017 се изразява в допитване до експерти и практикуващи от цял свят в областта на осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания. Фондация „Созопол“, като международна неправителствена организация, работеща за опазването на природното и културното наследство и осигуряването на достъпна среда за хора с увреждания, е изградила и поддържа конструктивни партньорски отношения с организациите, ангажирани с дейността на Project Zero. Благодарение на получените знания и натрупания опит през годините на своето съществуване, експерти на международна неправителствена организация от България ще вземат активно участие в определянето на 6-те иновативни практики, които подобряват живота на хората с увреждания за 2017 г.

Г-н Арнаутски Председател на Фондация „Созопол”
и г-н Майкъл Фемберк, Директор на Project Zero