Участие на Фондация „Созопол“ в Девети Черноморски туристически форум – Варна 2016


В периода 13-15 октомври 2016 г. в к.к.”Св.св. Константин и Елена”, хотел ”Естрея Резиденс” се проведе Девети Черноморски туристически форум – Варна 2016 г. Събитието от голямо значение за туристическия отрасъл бе под надслова „България – туристическа дестинация за четири сезона“. Форумът бе организиран от Министерство на туризма, Община Варна и Варненска туристическа камара.

Впечатляваща фигура, изработена изцяло от лед специално за събитието

Форумът бе открит от г-жа Николина Ангелкова, Министърът на туризма на Република България, която не веднъж в своите думи подчерта необходимостта от засилване на партньорството между държава, местна власт, неправителствен сектор, местно население и чуждестранни гости с цел превръщането на България в туристическа дестинация за четири сезона.

Министър Ангелкова по време на изказването си при откриване
на Деветия Черноморски туристически форум

Сред присъстващите на събитието бяха г-н Иван Портних, кмет на Община Варна, г-н Стоян Пасев, Областен управител на Областна администрация Варна, г-н Жельо Душев, Председател на Варненска туристическа камара, проф. Марин Нешков, Почетен председател на Варненска туристическа камара и други експерти и специалисти в областта на туризма както от страната, така и от чужбина.

От ляво на дясно: Г-н Стоян Пасев, Областен управител на
Областна администрация Варна, г-н Иван Портних, Кмет на Община Варна,
г-н Жельо Душев, Председател на Варненска туристическа камара,
г-жа Николина Ангелкова, Министър на туризма, проф. Марин Нешков,
Почетен председател на Варненска туристическа камара и
г-н Тодор Балабанов, Председател на Общински съвет Варна

Провелият се форум е с национално и международно значение, като в него взеха участие представители на посолствата на Южна Африка, Аржентина и други посолства в България, над осемнадесет общини, повече от десет висши учебни заведения от страната и чужбина, туроператори, туристически агенции, хотелиери, представители на неправителствения сектор. Фондация „Созопол“, като активна международна неправителствена организация, бе представена на събитието от г-ца Невена Арнаутска, член на Управителния съвет на организацията и редовен докторант към катедра „Икономика на туризма“ при Университет за национално и световно стопанство, град София.

Фондацията, като официален партньор на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), следва приоритетите на международната организация, сред които основен е ангажирането на млади хора. Г-ца Арнаутска, като представител на младото поколение в България, работи изключително активно за успешната реализация на проекти за опазване на природното и културното наследство, за постигането на устойчиво развитие посредством развитие на културен туризъм, както и за позиционирането на страната ни като дестинация за четири сезона. Г-ца Арнаутска изготви доклад на тема: „Значение на културното наследство за превръщането на България в туристическа дестинация за четири сезона“, който бе публикуван в сборника, създаден към Девети Черноморски туристически форум – Варна 2016.

Начална страница на отпечатания сборник
към Девети Черноморски туристически форум – Варна 2016