Международна конференция на неправителствените организации, официални партньори на ЮНЕСКО, 2016 г.


На 9 декември 2016 г. г-н Арнаутски, Председател на Фондация „Созопол“, ще отпътува за Париж, за да присъства и да вземе участие в Международната конференция на неправителствените организации, официални партньори на Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура ЮНЕСКО). Събитието ще се проведе в периода 12-14 декември в Париж, седалището на Световната организация.

Г-н Кирил Арнаутски, Председател на международната
неправителствена организация Фондация „Созопол“

Г-н Арнаутски ще има възможността да проведе редица срещи както със свои колеги, представители на неправителствени организации от цял свят, така и с част от другите гости на световното събитие. На тези срещи Председателят на Фондацията ще представи активната ѝ дейност в национален и международен мащаб, запознавайки присъстващите с актуална информация относно изпълнените, изпълняваните и разработваните проекти от Фондация „Созопол“.

Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула”,
един от водещите проекти, изпълнен от Фондация „Созопол”

Като представител на международна неправителствена организация, член на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО, която работи активно за съхранението на природното и културното наследство, и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания, г-н Арнаутски ще проведе разговори със своите колеги, членове на Комитета. Заедно, те ще могат да обсъдят постигнатите резултати, възможностите за прилагане на по-добри методи и практики при осъществяване на дейностите, изпълнявани от неправителствените организации, съгласно и спазвайки приоритетите на ЮНЕСКО.