Г-н Кирил Арнаутски, Председател на Фондация „Созопол“, и г-жа Петя Зеленски, Експерт връзки с обществеността към Фондацията, взеха участие в Генералната конференция на неправителствените организации партньори на ЮНЕСКО, 2016


Г-н Кирил Арнаутски, Председател на Фондация „Созопол”, посети Организацията на Обединените Нации за образование наука и култура (ЮНЕСКО), Париж, Франция.

От ляво на дясно: г-н Кирил Арнаутски – Председател на Фондация „Созопол”,
г-жа Снежана Маноилова – връзки с обществеността на генералния директор на ЮНЕСКО, г-н Гетачу Енгида -заместник генерален директор на ЮНЕСКО и
г-жа Веселина Иванова-главно аташе в кабинета на генералния директор на ЮНЕСКО

Той взе участие в Генералната конференция на неправителствените организации в официално партньорство с ЮНЕСКО, която се проведе в периода 12-14 декември в сградата на Световната организация.

Сградата на ЮНЕСКО в Париж,Франция

За провеждането на Международната конференция беше създадена много добра организация от г-жа Сабина Коломбо – Началник отдел връзки с правителствени и неправителствени организации към Секретариата на ЮНЕСКО и от екипa, сформиран от нея.

Генералната конференция на неправителствените организации партньори на ЮНЕСКО, беше открита със слово на г-н Ерик Фалт – Заместник генерален директор на ЮНЕСКО.

Откриване на Конференцията от г-н Ерик Фалт –
Заместник генерален директор на ЮНЕСКО

Приветствие към делегатите на форума произнесе Н.Пр. г-н Дарко Танаскович, Постоянен представител на Република Сърбия в ЮНЕСКО, Председател на Комитета на неправителствените партньори на Изпълнителния съвет на ЮНЕСКО.

Приветствие от Н.Пр. г-н Дарко Танаскович,
Постоянен представител на Република Сърбия в ЮНЕСКО

След изказванията, Конференцията продължи, спазвайки предварително определената програма.

Дейностите на част от неправителствените организации бяха представени в специално определеното място „Отворено пространство на НПО-та” към централното фоайе на сградата. Г-н Кирил Арнаутски и г-жа Петя Зеленски, представители на Фондация „Созопол“, която е първата българска неправителствена организация в официално партньорство с Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) и член на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО до настоящия момент, се срещнаха и разговаряха с ръководители на ЮНЕСКО, постоянни представители на държави членки, представители на неправителствени организации от цял свят и други.

Г-н Кирил Арнаутски и г-жа Петя Зеленски запознаха гостите и участниците в Конференцията с активната работа на Фондация „Созопол” на национално и международно ниво за изпълнение на целите и задачите, поставени от Световната организация. Особено внимание беше обърнато на приетото за финансиране проектно предложение „Опазване на природното и културното наследство-ползи за хората, природата и културата”. Проектното предложение се финансира от Европейския съюз по Програма ИНТЕРРЕГ-ИПП за Трансгранично сътрудничество България-Турция. Бенефициент по проекта е НПО, Фоднация „Приморско-2004”. Фондация „Созопол” изпълнява експертна и консултантска дейност по проекта.


Г-н Ерик Фалт и г-н Кирил Арнаутски
при информационната площ
на Фондация „Созопол”
Н.Пр. г-н Дарко Танаскович и
г-н Кирил Арнаутски при
отвореното пространство за НПО-та


Г-н Кирил Арнаутски и г-н Филип Бусан – новоизбран Председател на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО Г-н Кирил Арнаутски и г-жа Мартин Леви – досегашен Председател на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО


Г-н Кирил Арнаутски и г-н Шен Че – Председател на НПО, избрана
за втори мандат
Г-н Кирил Арнаутски и г-жа Петя Зеленски при информационната площ на
Фондация „Созопол”

Г-н Кирил Арнаутски при информационната площ на Фондация „Созопол”

Снимка на новоизбраното ръководство на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО с
г-н Ерик Фалт – Заместник генерален директор на ЮНЕСКО

Г-н Кирил Арнаутски с част от новоизбраните членове на
Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО