Одобрен проект на Фондация „Созопол“ по Програма за участие на ЮНЕСКО 2016-2017 г.


Проект „Кукерският обичай в България и Сърбия – културна традиция на два съседни народа”, разработен от Фондация „Созопол“, съвместно със Сдружение „Пръстени от Балкани“ беше одобрен за изпълнение по Програма за участие на ЮНЕСКО 2016-2017 г. Фондация „Созопол“, като първата българска неправителствена организация консултативен партньор на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) и член на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО, два мандата: 2012-2014г. и 2014-2016г., осъществява своята дейност изключително активно. Следвайки своите цели и политика за активна работа в насока опазване и популяризиране на материалното и нематериалното културно наследство, Фондацията съвместно със своите дългогодишни партньори от Сърбия, Сдружение „Пръстени от Балкани“, разработи и кандидатства с проектното предложение по Програма за участие на ЮНЕСКО 2016-2017 г.

Деца, участници в Международния фестивал „Сурва“

Реализацията на проекта е от голямо значение за запазване на традициите в Източна Европа, тъй като на 2 декември миналата година, в рамките на 10-тата сесия на Междуправителствения комитет по опазване на нематериалното културно наследство народният празник „Сурва” бе вписан в Представителния Списък на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. За важността на включването на този елемент в Представителния Списък на ЮНЕСКО говори това, че той се състои от всички онези форми на изразяване, които свидетелстват за многообразието на нематериалното културно наследство по българските земи и в трансграничния регион.

Кадър от Кукерския фестивал „Сурва“

Целите и предвидените дейности по проекта се вписват в сферата на компетентност на ЮНЕСКО и отговарят на определените правомощия на световната организация. Проектът е съобразен и подкрепя изцяло Програмата за приоритетните дейности на ЮНЕСКО. Водеща цел на проекта е насърчаване и развитие на културното многообразие, междукултурния диалог и постигане на разбирателство по добре видим и изразен безпристрастен начин. За да се постигнат всички заложени цели и очаквани резултати по проекта, структурата и програма са насочени към запознаване на всички заинтересовани и по-специално на младото поколение и децата в трансграничния регион в детайли с изключително значимия Кукерски ритуал.