Фондация „Созопол“ продължава своята активна дейност, оказвайки подкрепа на Секретариата на ЮНЕСКО и на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО


Фондация „Созопол“, като първата българска неправителствена организация, официален партньор на Организацията на Обединените Нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) и член на Комитета за връзка за два двугодишни периода: от 2012 г. до 2014 г. и от 2014 г. до 2016 г., осъществява своята активна дейност, спазвайки принципите и целите на световната организация и работейки в тясно сътрудничество със Секретариата на ЮНЕСКО и Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО.

Следвайки приетите политики на ЮНЕСКО, по време на провелата се Генерална конференция на НПО-та, официални партньори на Организацията, в периода 12-14 декември 2016 г. бяха проведени избори за нов състав на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО и негов Председател. Част от членовете на Комитета до момента, сред които и Фондация „Созопол“, поради изискването за максимален брой последователни двугодишни мандати, вече не са членове на Комитета за връзка.

ngo-unesco-liaison-committee-2015-2016 Снимки на членовете на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО за периода 2014-2016 г.,
сред които и г-н Кирил Арнаутски, представени в рамките на презентация по време на Генералната конференция на НПО-та, официални партньори на ЮНЕСКО

След финала на Международното събитие в Париж, Фондация „Созопол“ подчерта ролята на г-жа Сабина Коломбо, началник отдел „Връзки с правителствените и неправителствените организации”, ЮНЕСКО, на целият екип на Секретариата на ЮНЕСКО и на своите колеги от Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО за перфектната организация на провелата Конференция. Международното събитие следваше определената оптимална програма, като привлече голям интерес от страна на правителства, правителствени и неправителствени организации, медии, експерти и други гости.

logo-icngos-2016 Лого на провелата се Генерална конференция на НПО-та,
официални партньори на ЮНЕСКО, в периода 12-14 декември 2016 г.

По време на Конференцията българската неправителствена организация отново изрази своята готовност и желание да продължи да работи в тясно сътрудничество със Секретариата на ЮНЕСКО и новоизбрания Комитет за връзка НПО-ЮНЕСКО. Фондацията изтъкна необходимостта от обединение и сплотеност на всички заинтересовани с цел постигане на устойчиво развитие в световен мащаб.