Посещение на г-жа Санг Мии Бак в изложба „Културното наследство на България – минало, настояще, бъдеще“


Спазвайки принципите и регламентите на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), г-жа Санг Мии Бак, член на Комитета за културно наследство към ЮНЕСКО и професор по културна антропология е на посещение в България, за да извърши мониторинг върху дейността на Регионалния център на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа. Г-жа Бак имаше възможността да се срещне и да проведе конструктивни разговори с представители на редица организации, с които Регионалният център е в партньорство при осъществяване на своята дейност.

News2017.01.11-1

На 11 януари 2017 г., в рамките на престоя си в България, г-жа Санг Мии Бак посети организираната от Фондация „Созопол“ в партньорство с Регионалния център за опазването на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа, изложба „Културното наследство на България – минало, настояще, бъдеще“. Изложбата представя българското материално и нематериално културно наследство.

News2017.01.11-2

На място, експертът от ЮНЕСКО се запозна с експонираните макети на знакови български природни и културни паметници, както, с представените от Сдружение „Духовно огледало“, дългогодишен партньор на Регионалния център, творби на деца, изработени по традиционни техники от папиемаше и царевична шума. Специално за г-жа Бак Фондация „Созопол“, Сдружение „Духовно огледало“ и проф. Диляна Мичева, Национална академия за театрално и филмово изкуство, организираха фолклорна програма, изпълнена от студенти, учащи във висшето училище.

News2017.01.11-3 Студенти от Националната академия за театрално и филмово изкуство
по време на специално подготвената фолклорна програма
в изложба „Културното наследство на България – минало, настояще, бъдеще“

По време на посещението си в изложба „Културното наследство на България – минало, настояще, бъдеше“ г-жа Бак проведе конструктивни разговори с представители на част от партньорите на Регионалния център за опазването на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа. Г-жа Бак се срещна с г-н Арнаутски, Председател на международната неправителствена организация Фондация „Созопол“, с г-жа Татяна Костадинова, Председател на Сдружение „Духовно огледало“ и г-н Емил Павлов, Председател на Международния съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства към ЮНЕСКО, Национална секция България.

Г-н Арнаутски имаше възможността да запознае г-жа Санг Мии Бак с целите и дейността на Фондация „Созопол. Той обърна специално внимание върху активната дейност на международната неправителствена организация в областта на опазване на природното и културното наследство, като изтъкна необходимостта от обединение и сплотеност на всички заинтересовани с цел постигане на устойчиво развитие в световен мащаб. Г-н Арнаутски отново потвърди готовността на Фондация „Созопол“ да продължи да оказва съдействие на ЮНЕСКО и да извършва дейността си, спазвайки приоритетите и целите на международната организация.

News2017.01.11-4 Г-жа Санг Мии Бак и г-н Арнаутски по време на срещата
в изложба „Културното наследство на България – минало, настояще, бъдеще“