Участие на Фондация „Созопол” в XXVI издание на Mеждународния фестивал за маскарадни игри СУРВА 2017 г.


Фондация „Созопол“, като международна неправителствена организация, работеща изключително активно за съхраняване и популяризиране на нематериалното културно наследство, взе участие в Световното събитие – XXVI Международен фестивал на маскарадните игри СУРВА 2017. Международният празник се проведе в град Перник от 27 до 29 януари 2017 г. под патронажа и с подкрепата на Министерство на културата.

Централен площад – изпълнение на фолклорна група

Маскарадът е сред най-големите изяви на традиционни народни игри и обичаи с маски в Европа и по света. Заради него Перник е избран за член на Федерацията на европейските карнавални градове през 1995 г. Под названието “Народният празник Сурова/Сурва в Пернишко” той е включен на 2 декември 2015 година в Представителния списък на ЮНЕСКО за нематериално световно културно наследство. За важността на включването на национален елемент в Представителния Списък на ЮНЕСКО говори това, че той се състои от всички онези форми на изразяване (обичаи, танцови, песенни и занаятчийски традиции), които свидетелстват за многообразието на нематериалното културно наследство. Включването на елемент в Списъка, наред с националните мерки за опазване, гарантира съхраняването и предаването от поколение на поколение на живото културно – историческо наследство на българина, неговата устойчивост във времето и нарастването на видимостта му сред обществото.

Изпълнение на фолклорна група

Начало на Фестивала даде международна научна конференция „Маскарадът в селото и в града”, организирана от Община Перник, Регионалния исторически музей – Перник и БАН в Двореца на културата гр. Перник. Представител на Фондация „Созопол“ по време на Научната конференция беше експертът с дългогодишен опит д-р Здравка Коркутова от РИМ-Перник.

Официалното откриване на събитието от световно значение се състоя вечерта на 27 януари 2017 г., на открита сцена, с пищен спектакъл „Огънят на Сурва”, организиран от Община Перник и „Приятели без граници” – концерт на чуждестранни групи. В следващите два дни кукери и карнавални групи от България и от чужбина (8 страни) дефилираха из целия град.

Изпълнение на различни групи по време на фестивала

„Перник беше най-красивото и весело място на земята през тези три дни. Благодаря ви!“ – с тези думи при закриването на Фестивала кметът на Перник д-р Вяра Церовска изрази патоса от преживяното и гордостта ни, че сме българи. Народ достоен, пазещ и тачещ културно наследство с хилядолетни традиции, умеещ завладяващо да го споделя със света.

Част от деловия президиум на фестивала

Фондация „Созопол“, като организация, която работи активно за опазване, представяне и популяризиране на културното наследство, към момента изпълнява Проект „Кукерският обичай в България и Сърбия – културна традиция на два съседни народа”, финансиран по Програма за участие на ЮНЕСКО 2016-2017 г. и съфинансиран от проектните партньори – Фондация „Созопол“ и Сдружение „Пръстени от Балкани“, Водеща цел на проекта е насърчаване и развитие на културното многообразие, междукултурния диалог и постигане на разбирателство по добре видим и изразен безпристрастен начин. С предвидените дейности по проекта и поставянето на акцент върху мероприятия, касаещи Кукерския обичай, двете организации се стремят да постигнат поставените резултати, като осигурят тяхната устойчивост във времето.