Меморандум за сътрудничество


На 27 януари 2017 г. в Национален дворец на културата Фондация „Созопол“ подписа Меморандум за сътрудничество с Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства към ЮНЕСКО, България. Меморандумът за сътрудничество подчертава и затвърждава активната дейност на двете международни организации по отношение постоянна изложба „Културното наследство на България – минало, настояще, бъдеще“, експонирана в Национален дворец на културата, основна сграда, етаж 7, зала 3.3. „Чудесата на България“.

Фондация „Созопол“, като първата българска неправителствена организация, официален партньор на ЮНЕСКО, и Международният съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства към ЮНЕСКО, България, като първата българска неправителствена организация, акредитирана към Междуправителствения Комитет за опазване на нематериално културно наследство, чрез съвместни действия на базата на подписания Меморандум ще положат усилия за представяне и популяризиране на нематериалното и материалното културно наследство в постоянната изложба „Културното наследство на България – минало, настояще, бъдеще“, повишавайки по този начин интереса към богатите българска история и култура както сред местни хора, така и сред туристи и гости от цял свят. Дейностите ще се извършват по време на предвиденото Председателство на България на Съвета на Европейския Съюз през 2018 г., като ще продължат и след края на Председателството, затвърждавайки още веднъж ефективността и устойчивостта, които се постигат посредством сътрудничеството в неправителствения сектор.


Г-н Емил Павлов Г-н Кирил Арнаутски