Меморандум за сътрудничество


Днес, 31.01.2017 г. Фондация „Созопол“ и Сдружение „Духовно огледало“ подписаха Меморандум за сътрудничество. Основата за подписване на Меморандума е изключително активната съвместна дейност на двете неправителствени организации по отношение на постоянната изложба „Културното наследство на България – минало, настояще, бъдеще“. Изложбата e ситуирана в Национален дворец на културата, основна сграда, етаж 7, зала 3.3. „Чудесата на България“.


Г-жа Татяна Костадинова и г-н Кирил Арнаутски