Шести международен фестивал „Солей”


От 3 до 8 юни в град Созопол се проведе Шести международен фестивал „Солей”. Фондация „Созопол”, като партньор представи за ползване и нуждите на фестивала Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула”.

Входно фоайе на Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула”

В комплекса се проведоха редица мероприятия от програмата на фестивала. Едно от събитията бе вечер на Румъния с откриване на изложба и коктейл.

Г-н Виктор Дедю – дипломатически съветник в посолството на Румъния и
г-жа Александрина Исайлова – организатор на Фестивала при откриване на изложбата

Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула” беше посетен от редица посланици и гости на фестивала.

От ляво на дясно: г-жа Ирина Яшагашвили – културно аташе към посолството на Грузия, н.пр. Зураб Беридзе – посланик на Грузия,
г-н Кирил Арнаутски – Председател на Фондация „Созопол” и
г-н Виктор Дедю – дипломатически съветник в посолството на Румъния

Представители на Българо-гръцко дружество – Созопол,
бяха специални гости на вечерта на Румъния

Организатори на пленера за художници по време на фестивала бяха семейство Недин, които също присъстваха на вечерта, посветена на Румъния.

Г-н Стойо Недин, г-жа Ангелина Недин и
г-н Кирил Арнаутски