Фондация „Созопол” със специален консултативен статут към Икономическия и социален съвет на Организацията на обединените нации (ИкоСоС)


На 07.08.2017 година Фондация „Созопол” бе уведомена по електронната поща от г-н Марк-Андре Дорел – Действащ началник, Служба за подкрепа и координация на Икономическия и социален съвет на ООН (UNDESA), че на Координационната и Управленска Среща състояла се на 25 и 26 юли 2017 г. Икономическият и социален съвет (ИкоСоС) е приел препоръката на Комитета за неправителствени организации за предоставяне на специален консултативен статут на българското НПО.

Консултативният статут на организация й дава възможност да се ангажира активно с ИкоСоС и неговите помощни органи, както и със секретариата, програмите, фондовете и агенциите на ООН.

Задълженията, както и привилегиите са много, като най-значима полза за Фондацията може да се изтъкне нейното право да посочи свои официални представители в щабквартирата на ООН в Ню Йорк и в офисите на Обединените нации в Женева и Виена. Тези представители ще имат правото да участват в събития, конференции и дейности на Организацията на обединените нации, а организациите със специален консултативен статут – какъвто вече има и Фондация „Созопол” – могат да определят упълномощени представители, които да се явяват като наблюдатели на публични заседания на ИкоСоС и неговите спомагателни органи, Съвета по правата на човека и други междуправителствени органи за вземане на решения към ООН.

Фондация „Созопол” провеждайки своята политика и активна международна дейност беше удостоена с честта да получи специалния консултативен статут към UNDESA. Признанието от 7 август е една крачка в развитието на българската организация, но същевременно един голям скок за неправителствения сектор в България.

Фондация „Созопол“, като първата българска неправителствена организация, официален партньор на Организацията на Обединените Нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), с два последователни мандата като член на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО, осъществява своята активна международна дейност в насока опазване на световното природно и културно наследство и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания до това наследство. Тя ще продължи работата си занапред в тази сфера и като член на НПО-тата в консултативно партньорство с Икономическия и социален съвет на Организацията на обединените нации (ИкоСоС).