Юбилейна дискусия „Чудесата на България” в град Созопол по повод 25-годишнината на вестник „Стандарт” и 7-годишнината от старта на кампанията „Чудесата на България”


Знаковото събитие се проведе на 10.08.2017 г. в град Созопол. Началото бе дадено в 14:00 от г-жа Славка Бозукова – главен редактор на вестник „Стандарт”. Основните говорители в дискусията бяха г-н Панайот Рейзи – кмет на община Созопол, г-жа Славка Бозукова – главен редактор на вестник „Стандарт”, г-жа Николина Ангелкова – министър на туризма на Република България, г-жа Амелия Гешева – заместник министър на културата на Република България.

Основната тема на дискусията беше как може да се подобри културния и поклоннически туризъм на територията на община Созопол, как да се избегне сезонността на туризма и да се направи, така че град Созопол да е посещаван целогодишно.

Бяха обсъдени проблеми свързани с Археологически резерват „Античния град Аполония”

Археологически резерват „Античния град Аполония” и прилежаща площ на
остров „Св Кирик и Юлита”

и Археологически резерват „Острови Св. Иван и Св. Петър”.

Археологически резерват „Острови Св. Иван и Св. Петър”

Отляво надясно: г-жа Амелия Гешева – заместник министър на културата на Република България, г-жа Николина Ангелкова – министър на туризма на Република България,
г-жа Славка Бозукова – главен редактор на вестник „Стандарт” и
г-н Панайот Рейзи – кмет на община Созопол

В мероприятието взеха участие още г-н Вълчо Чолаков – областен управител на град Бургас, който изтъкна добрите взаимоотношения между областната управа и Фондация „Созопол”,

г-н Вълчо Чолаков – областен управител на град Бургас

проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов – ръководител на екипа археолози, открили реликвария с мощите на Св. Йоан Предтеча, по проект „Старинен Созопол – Манастир „Св. Иван Предтеча” – културата през вековете” изготвен и изпълнен от Фондация „Созопол” като бенефициент с партньор Община Созопол.
Г-н Попконстантинов даде повече подробности за научната стойност на направеното откритие.

Проф.д.и.н. Казимир Попконстантинов – ръководител на
археологическия екип по проекта

Проектът „Старинен Созопол – Манастир „Св. Иван Предтеча” – културата през вековете” беше финансиран от Финансов Механизъм на Европейското Икономическо Пространство с водещо финансово участие на Кралство Норвегия. На събитието присъстваха и хотелиери, рестораньори, археолози, историци, бизнесмени и други заитересовани.

В дискусията участие взеха и г-н Кирил Арнаутски – Председател на Фондация „Созопол” – първата българска неправителствена организация в консултативно партньорство с ЮНЕСКО и една от малкото български НПО със специален консултативен статут към Департамента за икономическа и социална политика на Организацията на обединените нации, както и г-н Орлин Пенев – Председател на инициативния комитет за възстановяване на православен храм „Св. Св. Кирил и Методий”. Г-н Пенев изтъкна изключително активната дейност на Фондация „Созопол” в национален и международен план.

В ляво: г-н Кирил Арнаутски – Председател на Фондация „Созопол”;
В дясно г-н Орлин Пенев – Председател на инициативния комитет за
възстановяване на православен храм „Св. Св. Кирил и Методий”

Обсъдени бяха бъдещи действия – възстановяване на Морското училище и храма на Аполон на остров Св. Кирик и Юлита; да се изградят нови туристически маршрути – които трябва да бъдат предприети, за да се развива културно-историческия и поклонническия туризъм.

Гостите честитиха 7-мата годишнина от старта на „Чудесата на България” – най-голямата досега у нас обществена кампания за опазване и популяризиране на богатото ни културно наследство. Всички изразиха задоволство и благодарност за ползотворно проведената дискусия и споделиха, че правилния път за разрешаване на проблемите е активното сътрудничество между държавните институции, местната власт, неправителствения сектор и др.