Фондация „Созопол” – участник в проучването на Европейския Център за Фондации „Институционална филантропия – фокус върху уврежданията”


През месец август 2017г. Европейският Център за Фондации, Брюксел, Белгия, издаде специално печатно издание на тема „Институционална филантропия – фокус върху уврежданията”.

Корицата на печатното издание „Институционална филантропия –
фокус върху уврежданията”

Изданието съдържа информация събрана чрез проведени изследвания и проучвания сред партньорите на Европейският Център за Фондации по света. Проучванията включват информация за партньорите – фондации и международни организации – за отделените средства по завършените проекти; за мястото на изпълнение на тези проекти; за продължителността им; за крайните бенефициенти; както и допълнителна кратка информация за съответните организации под формата на минали проекти, сфера на действие, уебсайт и още.

Публикацията хвърля светлина относно установените профили на заинтересовани лица, които финансират и подпомагат хора с увреждания. Дадени са примери за инициативи и проекти свързани с:
• Раздел достъпен туризъм (Фондация „Банка дел Монте ди Лука”, Фондация „Созопол”);

Резюме на проекта на Фондация „Банка дел Монте ди Лука”

Резюме на проекта на Фондация „Созопол”

• Раздел финансиране на определено място и общество (Фондация „CRT”, „Дженио”, Фондация „Каруна”);
• Раздел корпоративна социална отговорност (Фондация „Бекуал”);
• Раздел образование и обучение („Академия за Европейско право”; „Холандска фондация за деца с увреждания”; Фондация „Права и увреждания”; Фондация „Хуан XXIII Ронкали”; Фондация „Леополд Бахман”; Фондация „Крал Баудуин”);
• Раздел мрежово изграждане (Фондация „Абилис”; Фондация „ONCE”);
• Раздел нови технологии (Фондация „Водафон Испания”; Фондация „Халатлан”; „Международна фондация за изследвание на уврежданията”);
• Раздел реабилитация (Фондация „ICRC Подвижност”);
• Раздел права (Фонд правата на хората с увреждания; Фондация „Cermi Mujeres”; Фондация “Сабанчи”);
• Раздел социални предприятия (Фондация „CON IL SUD”);
• Раздел модел за стратегическо развитие (Фондация „Essl”; Фондация „Мозаик”).

За Фондация „Созопол” включването й в това печатно издание е голяма чест, отговорност и повод за радост. Това е още едно свидетелство, че добре свършената работа през годините е оценена по достойнство. Публикацията е разпространена сред всички партньори на Европейския Център за Фондации. Ползите от това са обмяната на опит и споделянето на най-добри практики между партньорите.