Тридесет и девета Генерална конференция на Организация на Обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) – 30.10.2017-14.11.2017 г.


Сградата на Организацията на Обединените нации за образование,
наука и култура (ЮНЕСКО) – Париж

Генералната конференция беше проведена в конструктивен дух. Всички мероприятия и събития бяха проведени, съгласно предварително определената програма. Представителите на неправителствения сектор от Република България – Фондация „Созопол” и Фондация „Тракарт – 2000“ бяха приети от г-жа Ирина Бокова – Генерален Директор на ЮНЕСКО. По време на срещата те я запознаха с активната си дейност по опазване и представяне на културното наследство. Г-жа Бокова пожела успех на двете фондации и неправителствения сектор в България на национално и международно ниво.

Д-р Георги Иванов – Жорж Трак, Г-жа Ирина Бокова и Г-н Кирил Арнаутски

Г-н Арнаутски и г-н Георги Иванов се срещнаха и разговаряха със Заместник-генералния Директор на ЮНЕСКО – г-н Ерик Фалт. Г-н Фалт изтъквайки активната дейност на Фондация „Созопол” като консултативен партньор на ЮНЕСКО, пожела успехи в дейността на Фондация „Тракарт – 2000“, като обеща, че с удоволствие ще посети град Пловдив, определен за Европейска столица на културата за 2019 година.

Г-н Кирил Арнаутски , Д-р Георги Иванов – Жорж Трак и Г-н Ерик Фалт

По време на Тридесет и деветата генерална конференция на Организация на Обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), г-н Кирил Арнаутски се срещна и разговаря с г-н Боил Банов – Министър на културата на Република България. Г-н Банов изказа своето удовлетворение от дейността на Фондация „Созопол” като водеща неправителствена организация не само в Република България, но и на международно ниво. Министър Банов потвърди подкрепата на Министерство на културата към Фондация „Созопол”. Г-н Арнаутски изказа благодарността на екипа на Фондация „Созопол” за огромната подкрепа през годините получавана от Министерство на културата.

Г-н Кирил Арнаутски – Председател на Фондация „Созопол” и
Г-н Боил Банов – Министър на културата на Република България

При проведената среща с Негово превъзходителство г-н Ангел Чолаков – Посланик на Република България в Република Франция и постоянен представител на България в ЮНЕСКО, г-н Арнаутски и г-н Иванов го информираха за активната дейност на двете организации в опазване на природното и културно наследство, и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания. Г-н Чолаков изказа благодарност на представителите от неправителствения сектор и подчерта, че е от изключително значение развитието на публично-частното партньорство в тези области.

Д-р Георги Иванов – Жорж Трак, Г-н Ангел Чолаков и Г-н Кирил Арнаутски

Представителите на Република България бяха поздравени от Председателя на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО, който изказа своето задоволство от активната им дейност, и изказа увереност за бъдеща ползотворна съвместна дейност.

Г-н Кирил Арнаутски, г-н Филип Босан и Д-р Георги Иванов – Жорж Трак

Г-н Кирил Арнаутски и Д-р Георги Иванов – Жорж Трак, проведоха конструктивен разговор с част от членовете за връзка НПО-ЮНЕСКО. Единодушно беше подчертано, че партньорството и работата в екип е в основата на положителните резултати в дейността на неправителствения сектор.

Г-жа Мари-Кристин Грийс, г-н Кирил Арнаутски, г-жа Мартин Леви,
Д-р Георги Иванов – Жорж Трак и г-жа Мари Клод Алез

Г-н Кирил Арнаутски и г-н Георги Иванов взеха активно участие във всички мероприятия и събития организирани от Комитета за връзка на НПО-ЮНЕСКО. Те изказаха желанието на неправителствения сектор в България и Източна Европа за по-тясно взаимодействие на неправителствения сектор под егидата на ЮНЕСКО.

Участие на г-н Кирил Арнаутски и Д-р Георги Иванов – Жорж Трак
в мероприятие от Конференцията

Г-н Арнаутски представи активната международната дейност на Фондация „Созопол”, в това число изпълнението на Проект: „Кукерският обичай в България и Сърбия – културна традиция на два съседни народа”, финасниран Програма за развитие на ЮНЕСКО. Той информира г-жа Бокова за приемането със специален статут на Фондация „Созопол” от 26.07.2017 година към Департамента по икономически и социални въпроси на Организацията на обединените нации със седалище в Ню Йорк.

Г-н Кирил Арнаутски

Д-р Георги Иванов – Жорж Трак, запозна присъстващите с дейността на Културен център – музей „Тракарт” и Фондация „Тракарт – 2000“. Основната дейност на двете организации е опазване и популяризиране на културното наследство на вековния град Пловдив. Те участват активно като представители на неправителствения сектор за подготовката и последващото представяне на град Пловдив като Европейска столица на културата за 2019 година.

Д-р Георги Иванов – Жорж Трак

Въпреки натоварената програма и активната дейност на г-н Кирил Арнаутски, той успя да посети мястото до сградата на ЮНЕСКО, където през 2013 година бяха посадени български рози от г-жа Ирина Бокова и г-н Росен Плевнелиев. Чест е за Фондация „Созопол”, че взе участие по осигуряването и доставянето им в Париж.

Г-н Кирил Арнаутски при българските рози
в градината на ЮНЕСКО

Г-н Кирил Арнаутски, Председател на Фондация „Созопол” – консултативен партньор на ЮНЕСКО, д-р Георги Иванов – Жорж Трак, основател на Културен център – музей „Тракарт” и доц. д-р Валерия Иванова – Председател на Фондация „Тракарт – 2000“, по време на Тридесет и деветата Генерална конференция на Организация на Обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО).

Г-н Кирил Арнаутски, доц. д-р Валерия Иванова и д-р Георги Иванов – Жорж Трак