Научна конференция „Митът за Орфей“ в град Берген, Норвегия


От началота на месец септември в музея „Бриге“, в град Берген е експонирана изложба „Легенди от злато. Тракийски съкровища от България“.

През месец ноември в град Берген се проведе Научна конференция с наименование „Митът за Орфей“. Конференцията бе организирана от Норвежкия институт за изследване на културното наследство, Националния исторически музей и други музеи от България. Организирането на тази великолепна изложба бе финансирано от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия фонд за развитие на двустранните отношения по Програма „Култура“.

Водеща роля в организацията на изложбата има бившия посланик на Кралство Норвегия в България Н.Пр. Гюру Катарина Хелвик Викьор.

Н.Пр. Гюру Катарина Хелвик Викьор

В работата на конференцията взеха участие видни български траколози, археолози и историци, повечето от които са преки участници в откриването и популяризирането на богатото културно-историческо наследство, завещано ни от древните траки. На конференцията присъстваха и представители на Община Созопол и Фондация „Созопол“.

Г-жа Петя Чапевова, г-жа Диана Димитрова, проф. Валерия Фол, г-н Иван Карагьозов

От норвежка страна доклади изнесоха историци и културолози, преподаватели в реномирани норвежки университети, изследвали значението на тракийското изкуство и орфизма основно през призмата на древногръцките и други литературни източници. Г-н Инге Линдблум – Началник отдел „Наследство и общество” към Норвежкия институт за изследване на културното наследство поздрави участниците в конференцията.

Г-н Инге Линдблум

Приветствие към участниците и организаторите на конференцията поднесе и българският посланик в Норвегия Н.Пр.Румяна Митрева.

Н.Пр.Румяна Митрева

Изложбата експонирана съвместно от експерти на България и Норвегия има изключителен успех и популярност. От откриването ѝ до настоящия момент изложбата е посетена от над 15000 души.

Новоизбраният Генерален Директор на Норвежкия институт за изследване на културното наследство госпожа Кристин Баккен проведе непринуден разговор с госпожа Петя Чапевова – Заместник кмет на Община Созопол – световна туристическа дестинация с изключително богато културно наследство.

По време на срещата госпожа Чапевова предаде на госпожа Баккен почетен плакет на Созопол.

Г-жа Кристин Баккен и г-жа Петя Чапевова

Като я покани да посети Созопол и Националния архитектурно-исторически резерват „Античния град Аполония”, където са изпълнени два от водещите проекти финансирани от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство с водещата роля на Кралство Норвегия.

Националния архитектурно-исторически резерват „Античния град Аполония”