Участие на Фондация „Созопол“ в XXV Симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“, „Предизвикателствата на новата технологична трансформация“


На 28 ноември 2017 г. г-ца Невена Арнаутска, член на УС на Фондация „Созопол“, взе участие в XXV Симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“, „Предизвикателствата на новата технологична трансформация“, организиран от Българска камара за образование, наука и култура. Значимото мероприятие се проведе в Университета за национално и световно стопанство, като в него участие взеха редица изявени български учени и практици в различни икономически области. Сред тях са проф. д-р ик.н. Михаил Динев, проф. д-р Манол Рибов, проф. д-р Дора Маринова, Curtin University, Australia, проф. д-р Милена Филипова и други.

Събитието започна с приветствия към участниците от Академичното ръководство на УНСС. Представянето на научните доклади на специалистите участници бе съпроводено от продуктивни дискусии в областта на туризма, търговията, екологията и други и влиянието върху устойчивото развитие, което оказва технологичната трансформация във всеки един от тези сектори.

Г-ца Арнаутска представи кратко експозе на своя научен доклад на тема: „Технологичната трансформация в културното наследство – източник на устойчиво развитие“, като подчерта необходимостта от съчетаване на автентичното преживяване по време на културните посещения заедно с модерната интерпретация посредством дигитализацията на наследството, с цел с цел привличане на растящ туристопоток, съхранение на наследството за бъдещите поколения и постигане на устойчиво развитие. В допълнение, г-ца Арнаутска бе една от двамата докторанти, поканена от проф. д-р Манол Рибов, да вземе участие в дискусията по закриване на Симпозиума. В своето изявление, тя подчерта необходимостта от ангажирането на всички заинтересовани страни с цел прилагане на цялостна концепция за оползотворяване потенциала на технологичната трансформация в културното наследство в България, като по този начин се стимулира устойчивото развитие в България и се съдейства за утвърждаването на страната ни като международна дестинация за развитие на културен туризъм.