Присъствие на Фондация „Созопол“ на Среща на високо ниво на министрите на туризма на държавите-членки на ЕС “Туризъм и икономически растеж”


Г-ца Невена Арнаутска, експерт национални международни проекти и програми към Фондация „Созопол“ и докторант при катедра „Икономика на туризма“ към Университет за национално и световно стапанство, взе участие в организираната Среща на високо ниво на министрите на туризма на държавите-членки на ЕС “Туризъм и икономически растеж”.

Г-ца Невена Арнаутска със своя научен ръководител, проф. д-р Таня Парушева,
катедра „Икономика на туризма“, УНСС

Събитието се проведе на 13 февруари 2018 г. в Национален дворец на културата, зала 3. Срещата от изключително значение за устойчивото развитие на туризма е първата по рода си в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС. Сред гостите и делегатите на мероприятието бяха Министрите на туризма на страните членки на ЕС, Председателят на Народното събрание на Република България, г-жа Цвета Караянчева, Европейският комисар по вътрешен пазар, индустрия, предприемачество и малки и средни предприятия Елжбета Биенковска, Генералният секретар на Световната организация по туризъм към ООН Зураб Пололикашвили, представители на Европейския парламент, Вицепремиерът на Република България по икономическата и демографската политика г-н Валери Симеонов, представители на предприятия, пряко и косвено свързани със сектор туризъм, специалисти в научните среди в областта на туризма и други.

Българските и европейски специалисти в областта на туризма, които взеха участие в организираните дискусии, поставиха акцент върху устойчивото развитие на туризма на национално, регионално и европейско ниво. Главният секретар на Световната организация по туризъм към ООН Зураб Пололикашвили обърна специално внимание и подчерта, че България е пример за развитие и промотиране на туризма. Той допълни, че страната ни постига устойчиви резултати по отношение постигането на синергия между образованието и практиката в сектор туризъм. Министърът на туризма на Република България, г-жа Николина Ангелкова, подчерта, че туризмът е водещ фактор за постигане на устойчивост.

Г-жа Николина Ангелкова по време на панелна дискусия 1: Туризъм и икономически растеж – фактори за развитие на туристическия сектор

Фондация „Созопол“, като международна неправителствена организация, работи изключително активно за развитието на устойчив туризъм. Неправителствената организация е пример за прилагането на утвърдени и иновативни практики по отношение опазването на природното и културното наследство и осигуряването на достъпна среда до това наследство.

Част от Крепостна система на Археологическщи резерват „Античния град Аполония”, реставрирана чрез финансиране от Европейски съюз и
Правителството на Република България

Посредством своята дейност, Фондация „Созопол“ активно подпомага развитието на алтернативни форми на туризъм. Според делегатите, които взеха участие в дискусията, именно те са тласъкът за развитието на туризма и устойчивото развитие на европейските дестинации. Г-ца Арнаутска, като представител на младото поколение в България, активно работи за опазването на природното и културното наследство, като съчетава науката и практиката. Тя стриктно следва приоритетите и поставените цели на Фондацията, като работи за приобщаване и ангажиране на повече млади хора – девойки и младежи, към дейността за съхранение на наследството и развитие на устойчив туризъм.

Европейският комисар г-жа Елжбета Биенковска обърна специално внимание на необходимостта от разработване и изпълнение на инвестиционни проекти, финансиране от ЕС и съфинансирани от националните правителства, с цел развитие на устойчив туризъм.

Тя подчерта, че развитието на устойчив туризъм е един от основните сектори на икономиката и фактор за изпълнение на плановете за действие по Европейската политика за съседство, като по този начин спомага за отразяването на потребностите, интересите и способностите на Европийския съюз.