Фондация „Созопол” представи нов проект касаещ подобряване качеството на живот на хората с увреждания


Спазвайки своята политика на активност и устойчивост на изпълняваните дейности, Фондация „Созопол” представи чрез онлайн платформа разработвания и изпълняван от нея в партньорство с община Созопол, пилотен проект от 2003 година до настоящия момент: „Подобряване качеството на живот на хората с увреждания в Национален археологически резерват Античния град Аполония – иновативни практики и иновативни политики”, за номиниране от Европейски център за фондации, Брюксел, Белгия.

Оценяването и номинирането на предствавените проекти се извършва на две нива от световно известни експерти.

Проектът изпълняван от Фондация „Созопол” в партньорство с община Созопол, отговаря напълно на призива на международната общност за подобряване качеството на живот на хората с увреждания, с оглед осигуряване на услуги и дейности, които да гарантират тяхното социално приобщаване и равни човешки права.