Разработване на Проект: „Чипровските килими, световно културно наследство – достояние на поколенията”


Фондация „Созопол” започна разработването на Проект: „Чипровските килими, световно културно наследство – достояние на поколенията”, по Програма за участие на Организация на Обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) за 2018 – 2019 година.


1


2

На 26 ноември 2014 година, по време на 9-тата сесия на Междуправителствения комитет по опазване на нематериалното културно наследство, проведена в централата на ЮНЕСКО в Париж, елементът „Традициите на изработка на чипровски килими” беше вписан в Представителния Списък на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО.


3


4

Ето какво казва една от най-известните майсторки на изработка и тъкане на чипровски килими: „В килимите влагаме много любов и затова, когато се гледат, те излъчват една светлина, едно щастие. Когато ги поставиш в къщи, те греят като слънце, защото всичко е от жив материал. Длъжни сме да запазим традицията и да я продължим напред”.

Фондация „Созопол” изцяло подкрепя казаното от тази жена, като ще положи усилия в своята компетентност за спазване на традицията. Фондацията ще популяризира чрез всички форми „Традициите на изработка на чипровски килими” в цял свят, така както и изпълнението на основните приоритети и видимостта на Организация на Обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО)