Изпълнени проекти

Архитектурно – исторически комплекс с музейна сбирка „Южна крепостна стена и кула” – история, култура, туризъм. Проектът кандидатства за награда „Туризъм за утре”


Фондация „Созопол” кандидатства за Наградите на Световен съвет по пътувания и туризъм „Туризъм за Утре” 2015 година, в категория „Дестинация”. При направената оценка на проект Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула”, град Созопол бе избран като един от трите Финалиста. След провеждане на оценка на място от експерти-съдии, първа награда получи Любляна (Словения) с подгласници Созопол (България) и Североизточно крайбрежие (Тайван). Наградите на „Туризъм за Утре“ към Съветът за Световен Туризъм и Пътуване са насочени към признаване на добри практики за устойчив туризъм в световен мащаб, въз основа на:
– принципите за опазването на културното и природно наследство чрез използване на екологично чисти дейности.
– преки ползи за социалното и икономическото благосъстояние на местните хора в туристическите дестинации по целия свят.
Архитектурно-историческият комплекс е средище на активна туристическа дейност. Той е посещаван от множество туристи – българи и чужденци, средно годишно от 17-19 хиляди души.

Проектът се разработва в партньорство между Фондация „Созопол” и „Созопол тур” ООД.

Южна крепостна стена и кула, град Созопол Музейна сбирка в част от стопанска сграда от V - VI век
Южна крепостна стена и кула,
град Созопол
Музейна сбирка в част от стопанска сграда от V – VI век