Изпълнени проекти

Архитектурно – исторически комплекс с музейна сбирка „Южна крепостна стена и кула” – история, култура, туризъм. Проектът кандидатства за награда „Туризъм за утре”


Архитектурно-историческият комплекс е средище на активна туристическа дейност. Той е посещаван от множество туристи – българи и чужденци, средно годишно от 17-19 хиляди души.

Проектът се разработва в партньорство между Фондация „Созопол” и „Созопол тур” ООД.

Южна крепостна стена и кула, град Созопол Музейна сбирка в част от стопанска сграда от V - VI век
Южна крепостна стена и кула,
град Созопол
Музейна сбирка в част от стопанска сграда от V – VI век