Фондация „Созопол“ продължава своята благотворителна дейност


Следвайки своята политика на осъществяване на активна дейност за запазване и популяризиране на природното и материалното и нематериалното културно наследство, традиции и обичаи, Фондация „Созопол“ предостави за ползване безвъзмездно зала 3.3. „Чудесата на България“, където е експонирана изложба „Културното наследство на България-минало, настояще и бъдеще”, разположена в Национален дворец на културата.

На 09.04.2016 г. от 12:00 часа в залата бе представена стихосбирка „Свобода“ на инж. Галя Симеонова. Изданието е първо за авторката в областта на поезията. В своите стиховете, тя пресъздава по художествен начин случки, преживявания, разкази от приятели и най-чисто човешки взаимоотношения в съвременното общество. Стихосбирката е събрала любов, мечти, щастие, тъга, доброта, възхищение. Всичко това тя събира и описва по свой начин, казано с една дума „Свобода“.

Събитието събра над 100 гости, като по време на представянето на творбата те имаха възможността да разгледат и да се запознаят с експонираните макети на знакови ценности на българското природно и културно наследство, представени в изложбата на Фондация „Созопол“.