Обществена дискусия на тема „Чудесата на Северозападна България. Нови възможности за развитие на културно-историческия туризъм и икономиката в региона“


На 11.04.2016 г., по покана на г-жа Славка Бозукова, Главен редактор на вестник „Стандарт“, г-н Кирил Арнаутски – Председател на Фондация „Созопол“ и проф. д.и.н. Виолета Нешева научен консултант на Фондация „Созопол” присъстваха на Обществена дискусия на тема: „Чудесата на Северозападна България. Нови възможности за развитие на културно-историческия туризъм и икономиката в региона“, организирана от вестник „Стандарт“ в рамките на Националната кампания „Чудесата на България 2016“.

Водеща цел на проведената дискусия бе намиране на възможности за оптимално оползотворяване на позициите, които България би могла да завоюва в международен план, опазвайки и популяризирайки природното наследство, културното наследство, музейното дело, както и устойчивото развитие на страната. По време на събитието бяха представени културно-историческите чудеса на Северозападна България – регион, изключително богат на природни забележителности и паметници на културата, както и инициативите за тяхното развитие като туристически атракции.

Домакин на събитието бе кметът на град Враца – г-н Калин Каменов. Главният Редактор на вестник „Стандарт“, г-жа Славка Бозукова, откри събитието, като подчерта необходимостта от законодателни промени с цел реализиране на поставените цели и постигане на очакваните резултати. Г-жа Цецка Цачева, Председател на Народното събрание, която също бе сред участниците в дискусията, изтъкна значимостта от обединяването на усилията на всички за бъдещото устойчиво развитие на Северозападна България.

Министърът на туризма, г-жа Ангелкова акцентира върху пълноценното оползотворяване на възможностите за организиране на изложби и експозиции в чужбина, представящи българското природно и културно наследство, което се явява важен момент в тяхното популяризиране.

В дискусията участие взеха представители на регионалната и местната власти, представители на туристическата индустрия, учени, историци, археолози, както и представители на неправителствения сектор и гражданското общество. В своето изказване проф. д.и.н. Виолета Нешева подчерта важността на разработваните от Фондация „Созопол” проекти за Крепост „Баба Вида” и сграда на „Видинската синагога” в град Видин, както и изключително активната дейност на г-жа Славка Бозукова за популяризирането на българското природно и културно наследство.

В другите изказвания беше изтъкнато значимостта на културно-историческия туризъм и поклонническия туризъм като нови възможности за развитие на икономиката в региона.

Проведените дебати дадоха възможност за обмяна на полезни идеи извличане на добри практики за ефективно сътрудничество на местно, регионално и национално ниво в процеса по опазването и популяризирането на Чудесата на България в региона.