Форум „Созопол – древен и непреходен, жив и достъпен за всички”


От 02 юни до 5 юни 2014 година в град Созопол се проведе форум „Созопол – древен и непреходен, жив и достъпен за всички” в рамките на проект „Лига на историческите и достъпни градове” към Европейския център за фондации, Брюксел.

Европейски център за фондации, Брюксел Лига на историческите и достъпни градове Фондация „Созопол”

 
Организатор на форума е Фондация „Созопол”. Форумът беше под патронажа на Министерство на културата и на Община Созопол. Официални гости на събитието бяха г-жа Мария Орехас-Шантелот – Директор на „Тематичните мрежи” към Европейския център за фондации, Брюксел, и г-жа Силвия Балмас – Координатор на групата за работа с хора с увреждания към Проект „Лига на историческите и достъпните градове”. Участие във форума взеха представители на Центъра за психологически изследвания, на Община Созопол, на неправителствени организации, занимаващи се с проблемите на хората с увреждания, на младежки организации, както и на местната общественост.

Прочетени бяха поздравителни адреси от министъра на културата д-р Петър Стоянович и от г-н Минчо Коралски, изпълнителен директор на Агенцията за хора с увреждания към Министерство на труда и социалната политика. Към участниците се обърнаха председателят на Камарата на строителите инж. Светослав Глосов и заместник-кметът на Община Созопол г-жа Петя Чапевова. В своите приветствия те подчертаха заслугите на Фондация „Созопол” за положените грижи към хората с увреждания, за осигуряването на достъп за тях до културното и природно наследство, за повишаване на съпричастността на гражданското общество в България към техните проблеми.

Г-н Иван Карагьозов връчва Сертификата на г-н Кирил Арнаутски Г-н Иван Карагьозов връчва Сертификата на г-н Кирил Арнаутски

Г-н Иван Карагьозов, Регионален директор на Центъра за психологически изследвания, Бургас, Генерален секретар на МЕНТАЛ ЛИГА и главен съветник на Движението на хората с увреждания във Вашингтон, връчи на Председателя на Фондация “Созопол” г-н Кирил Арнаутски Сертификат за активни действия за интеграцията на деца, младежи и възрастни с физически сензорни и ментални увреждания. С този Сертификат се зачита неговият принос като върховна форма на благородство и разбиране към най-ощетената група в българското общество – хората с увреждания.

Г-жа Орехас и г-жа Балмас се спряха на задачите на Европейския център за фондации и акцентираха подробно на проекта „Лига на историческите и достъпните градове”, на неговите цели, постижения и предстоящи задачи.

Г-жа Силвия Балмас Г-жа Мария Орехас
Г-жа Силвия Балмас Г-жа Мария Орехас

 
Те представиха работата на шестте исторически европейски града, включени в проекта: Авила (Испания), Торино и Лука (Италия), Виборг (Дания), Мюлуз (Франция) и специално изтъкнаха извършената забележителна работа в Созопол, в който, благодарение на Фондация „Созопол”, хората с увреждания вече имат отличен достъп до културното наследство на древния град.

Фондация „Созопол“ запозна подробно присъстващите с участието си в проекта на Лигата и с изграждането на Архитектурно-историческия комплекс „Южна крепостна стена и кула” в Созопол, с положените сериозни усилия за превръщането на града в привлекателно и достъпно място за хората със специфични нужди, както и с бъдещите планове на Фондацията, свързани със създаването на още по-добра достъпност до уникалната история на нашата страна.

Участниците във форума се насладиха на разнообразните културни прояви, които морският град им предложи: български и чуждестранни изложби, както и богата концертна програма.