Фондация „Созопол”, дейности в национален мащаб при подготовка на знакови културни ценности за вписване в Списъка на световно културно наследство към ЮНЕСКО


На 12 май 2014 г. проф. д.и.н. Виолета Нешева и инж. Митя Димитров взеха участие в дискусията „Хасково-нови възможности за регионален туризъм”.

проф. д.и.н. Виолета Нешева и инж. Митя Димитров проф. д.и.н. Виолета Нешева и инж. Митя Димитров

Проявата в гр. Хасково е част от Националната кампания за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство „Чудесата на България 2014 г.” на вестник „Стандарт”.

В дискусията участваха министърът на културата д-р Петър Стоянович, министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев и неговият заместник с ресор туризъм Бранимир Ботев.

В изказването си министър Стоянович настоя за генерално планиране на археологическите дейности и призова за съвместни усилия между държавната власт, общините и гилдията.

Зам.-министър Бранимир Ботев приветства инициативата на „Стандарт”, той каза; „Чудесата на България са и витрина на нашата национална гордост, а тази инициатива е и една прекрасна възможност за възпитание на духа на българщината у младите”.

Славка Бозукова – главен редактор на в. „Стандарт”, който традиционно е инициатор на кампанията “Чудесата на България”, подчерта на срещата, че перспективата пред обектите в националните маршрути става международна, след като бъдат изготвени и общи туристически пакети с останалите балкански държави.

Проф. д.и.н. Виолета Нешева поздрави присъстващите от Председателя на Фондация „Созопол” г-н Кирил Арнаутски. Тя изтъкна ролята на неправителствения сектор в партньорството при подготвяне на документи за участие на знакови културни ценности на България за вписване в Списъка на световното културно наследство към ЮНЕСКО.