Международен форум в България под егидата на ЮНЕСКО


От 27 септември до 1 октомври 2014 година в София и Созопол се организира международен форум под егидата на ЮНЕСКО на тема „Роля на младежта за опазване на материалното и нематериално културно наследство”. Организатори на форума са: Комитет за връзка НПО – ЮНЕСКО и от българска страна Фондация „Созопол”. Форумът ще се проведе под патронажа на Министерство на културата и Община Созопол.

Национален дворец на културата, София

Във връзка с организацията по провеждане на форума в периода 13 – 15 май в България пристигна г-н Диего Градис – координатор на форума от страна на Комитета за връзка НПО – ЮНЕСКО. Той посети Национален дворец на културата, където ще бъде открит форума.

На място г-н Диего Градис, г-н Кирил Арнаутски – Председател на Фондация „Созопол” и проф. д-р Тулешков обсъдиха подробно дейностите изпълнявани съвместно за организацията на форума. Беше отчетена добрата координация между Комитета за връзка НПО – ЮНЕСКО и Фондация „Созопол”.

След това г-н Диего Градис посети град Созопол. Той беше приет от кмета на град Созопол г-н Панайот Рейзи и зам. кмета г-жа Петя Чапевова.

По време на двете срещи гостът беше запознат с опазването и популиаризирането на богатото културно наследство и развитието на туризма в Община Созопол. Г-н Диего Градис изрази своето задоволство че, форум със световно значение, под егидата на ЮНЕСКО ще се проведе в Созопол и ще затвърди позицията на града като световна туристическа дестинация. Той изказа и своята благодарност към Фондация „Созопол” като организатор на форума от българска страна.