Информационен ден за представяне на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”


На 30 април 2014 г. в Културен център „Морско казино”, гр. Бургас, Министерството на културата организира информационен ден за представяне на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

Министърът на културата д-р Петър Стоянович представи целите на Програмата, по която са осигурени 16 млн. евро за финансиране на мерки в областта на консервацията и реставрацията на културното наследство и насърчаване на многообразието в изкуството и културата.

Г-н Петър Стоянович – Министър на културата и г-н Кирил Арнаутски – Председател на Фондация „Созопол” в непринуден разговор изтъкнаха необходимостта от популяризирането, опазването и представянето на културното наследство, като едно от условията за постигането на съвременен висококачествен и конкурентоспособен на европейско и световно ниво туристически продукт. Г-н Арнаутски пожела успех на Министър Стоянович, като подчерта водещата роля на Кралство Норвегия по стартиралата Програма на ФМ на ЕИП. Той изтъкна, че финансирането осигурено от Кралство Норвегия е жизнено важно за опазването на културното наследство в България.

Като представители на Фондация „Созопол” на дискусията присъстваха проф. д.и.н. Виолета Нешева – Научен консултант и г-жа Костадинка Пазвантова – Експерт Международни проекти. Поздравление към участниците от името на Фондацията беше отправено от проф. д.и.н. Виолета Нешева. Тя представи оцененият като образцово изпълнение през 2009-2011 година, проект „Старинен Созопол – Манастир „Свети Йоан Предтеча” – Културата през вековете”, финансиран от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство с водещо участие на Кралство Норвегия. Изпълненият проект спомогна изключително много за развитието на Созопол като средище на културно-историческия туризъм.