Репортаж за постоянната изложба „Културното наследство на България –минало, настояще, бъдеще”


На 16 април 2014 г., по повод предстоящите Великденските празници, г-н Борислав Лазаров – един от водещите репортери на БТВ Новините, засне репортаж за постоянната изложба „Културното наследство на България – минало, настояще, бъдеще”, организирана от Фондация „Созопол”, която е експонирана в Национален дворец на културата, етаж 7, зала 3.3 „Чудесата на България“. Г-н Борислав Лазаров беше детайлно запознат с изложбата и експонатите от г-н Любомир Дуранкев – експерт международни проекти към Фондация „Созопол”.

Г-н Борислав Лазаров взима интервю от г-н Любомир Дуранкев Г-н Борислав Лазаров взима интервю от г-н Любомир Дуранкев

Г-н Пламен Игнатов, автор на уникалния макет на Рилски манастир, запозна подробно репортера на bTV с историята на макета и изработката му. Той изказа своята благодарност към Фондация „Созопол” за представянето на творбата като част от изложбата и за дарителската кампания за нейното откупуване, както и благодарност към ръководството на Национален дворец на културата за осигурената изложбена зала.

Г-н Борислав Лазаров взима интервю от г-н Пламен Игнатов – автор на макета на Рилски манастир Посещение от ученици и уникалния макет на Рилски манастир
Г-н Борислав Лазаров взима интервю
от г-н Пламен Игнатов,
автор на макета на Рилски манастир
Посещение от ученици и уникалния макет на Рилски манастир

 

Репортажът беше излъчен на 18 април, по време на обедната емисия Новини по БТВ.