Посланиците на Судан, Ливан и Йемен посетиха Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула”


На 10 април 2014 г. представители на чуждестранни дипломатически мисии в Република България посетиха Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула” в град Созопол. В делегацията взеха участие Н. Пр. Елтаиб Абулгазим, посланик на Република Судан, Н. Пр. Фарес Еид, посланик на Република Ливан и Н. Пр. Ахмед Алкадаси, посланик на Република Йемен.

От ляво на дясно: Н. Пр. Ахмед Алкадаси, Н. Пр. Фарес Еид, Н. Пр. Елтаиб Абулгазим и г-жа Костадинка ПазвантоваОт ляво на дясно: Н. Пр. Ахмед Алкадаси, Н. Пр. Фарес Еид, Н. Пр. Елтаиб Абулгазим
и г-жа Костадинка Пазвантова

След като разгледаха комплекса дипломатите бяха запознати от г-жа Костадинка Пазвантова, Директор направление културен туризъм във Фондация „Созопол”, с дейността на Фондацията и резултатите от проектите, изпълнени на територията на Археологически резерват „Античният град Аполония”. Гостите останаха очаровани от историята на града и от дейностите, които Фондация „Созопол” извършва за опазване на културното наследство на град Созопол. Те изказаха своята благодарност и пожелаха успех в изпълнението на бъдещи проекти.

От ляво на дясно: Н. Пр. Ахмед Алкадаси, Н. Пр. Елтаиб Абулгазим и Н. Пр. Фарес ЕидОт ляво на дясно: Н. Пр. Ахмед Алкадаси, Н. Пр. Елтаиб Абулгазим и Н. Пр. Фарес Еид

Визитата на дипломатите беше осъществена в рамките на първото издание на Международен икономически форум „Новата икономика на България – пътят към Изток”, който се проведе в град Поморие.