Среща-дискусия „Бургас – нови възможности за културно-исторически туризъм в областта”


На 13 юни, в Културен център „Морското казино” в град Бургас, се състоя среща-дискусия „Бургас – нови възможности за културно-исторически туризъм в областта”, организирана в рамките на Национална кампания „Чудесата на България 2014”. На нея присъстваха д-р Петър Стоянович, министър на културата, г-жа Славка Бозукова, главен редактор на вестник „Стандарт”, г-н Димитър Николов, кмет на Община Бургас, кметове на общини, учени, представители на неправителствени организации и на местната общественост.

Д-р Петър Стоянович, министър на културата, г-жа Славка Бозукова, главен редактор на вестник „Стандарт”, г-н Димитър Николов, кмет на Община Бургас

От страна на Фондация „Созопол” участие в срещата-дискусия взеха г-н Кирил Арнаутски, Председател на Фондацията, проф. д.и.н. Виолета Нешева – научен консултант и проф. Пенчо Кючуков, експерт по международна дейност.

Г-н Кирил Арнаутски, Председател на Фондация „Созопол”, проф. д.и.н. Виолета Нешева, научен консултант и проф. Пенчо Кючуков, експерт по международна дейност към Фондацията

На срещата подробно беше обсъдено състоянието на проект „Виа Понтика” – първият маршрут за културно-исторически туризъм в България. Бяха набелязани исторически, културни, природни и етнографски обекти от Южното Черноморие, които да бъдат добавени към „Виа Понтика”.

В своето изказване проф. д.и.н. Виолета Нешева подкрепи приоритетността при финансиране на дейностите по проучване и опазване на културното наследство. Тя подчерта, че е от особена важност да не се спира финансирането на вече стартирали дейности по проектите.

Проф. д.и.н. Виолета Нешева

Проф. Пенчо Кючуков, експерт международна дейност, се спря на значението на устойчивостта на проектите и на тяхната съществена роля за развитието на международния туризъм. Той изтъкна потенциала на Южното Черноморие като световна туристическа дестинация, и по-специално на Археологическия резерват „Античния град Аполония” в Созопол.

Проф. Пенчо Кючуков