Активна съвместна дейност


Продължава активната съвместна дейност между г-н Кирил Арнаутски, председател на Фондация „Созопол” и г-н Андрю Делил, почетен председател на Съвета на старейшините на индианците мохоук, които са членове на конференцията на ирокезите в САЩ и Канада. Двамата продължават приятелското си сътрудничество за опазване и популяризиране на културното наследство и традициите на двата народа – българите и ирокезите.

Г-н Андрю Делил и г-н Кирил Арнаутски Г-н Андрю Делил и г-н Кирил Арнаутски

През 2013 г. г-н Андрю Танахокате Делил, почетен председател на Съвета на старейшините активно участва и включи членове на петте индиански племена (Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga, Seneca) в гласуването за кампанията „Чудесата на България” на вестник „Стандарт”. Индианците ирокези подкрепиха предложението за мощите на Св. Йоан Кръстител, разкрити при археологически проучвания на остров Св. Иван край град Созопол. Тези проучвания бяха осъществени по проект на Фондация „Созопол” и финансирани от Кралство Норвегия.

Впечатлени от активната международна дейност на Фондация „Созопол” и лично на г-н Кирил Арнаутски в областта на опазване на природното и културното наследство, г-н Андрю Танахокате (борещият се с бързеите) Делил

и Съветът на старейшините предоставиха на г-н Кирил Арнаутски грамота, с която го удостояват с индианското име „Рати кара нуу на” ( пазител на историята).

 

 
Постоянният контакт между двамата приятели доведе до размяна на много промоционални материали, касаещи традициите на двата народа – художествени занаяти, фестивали на народни песни и танци, както и богатата история на българските и индианските земи.

Фолклорен фестивал на конфедерацията на индианците ирокези -Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga, Seneca Фолклорен фестивал на конфедерацията на индианците ирокези -Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga, Seneca Фолклорен фестивал на конфедерацията на индианците ирокези -Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga, Seneca

Кукерският обичаи в България и Сърбия – културна традиция на два съседни народа Кукерският обичаи в България и Сърбия – културна традиция на два съседни народа

Нестинарството – Ритуали и символика на обредите с огън – единни в многообразието Нестинарството – Ритуали и символика на обредите с огън – единни в многообразието

Съгласно постигнатите договорености, предстои размяна на гостувания на фолклорни състави и индивидуални изпълнители, на задруги на майсторите, на експерти по опазване на историческото и природното наследство. Тези дейности ще допринесат за взаимното опознаване на двата народа и ще дадат възможност за бъдещи съвместни междуконтинентални проекти.