Новият програмен период за морско дело и рибарство


На 1 август 2014 година в град София, хотел Шератон бе представена Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014г.-2020г.

Представянето на Програмата бе открито от д-р инж. Валентина Маринова, заместник-министър на земеделието и храните.

Ръководството на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, която бе организатор на събитието, представи приоритетните направления през посочения период, свързани с насърчаване на устойчиво и екологично отношение, иновативни, конкуретоспособни и основани на знания рибарство и аквакултури, с насърчаване на интегрирана морска политика, с пазарите и преработката, с повишаване на заетостта и териториалното сближаване. Участниците бяха запознати с видовете мерки, залегнали в Националната програма за морско дело и рибарство, и с възможностите за финансиране през новия програмен период.

Представители на Фондация „Созопол“ и на други неправителствени организации участваха в последвалото публично обсъждане.