Фондация „Созопол” провежда световен форум в България с над сто участници от цял свят


В периода 28-30 септември в София и Созопол се провежда световен Форум на неправителствените организации – официални партньори на ЮНЕСКО. Темата на Форума е „Ролята на младежта за опазване на материалното и нематериалното културно наследство”.

Приготовленията са в разгара си, а самото събитие е организирано от Комитета за връзка към ЮНЕСКО и Фондация „Созопол”. Форумът се провежда под патронажа на Президента на Република България с любезната подкрепа на Министерството на културата на Република България и Кмета на град Созопол.

Национален дворец на културата, София Национален дворец на културата, София

Официалното откриване на Форума се проведе на 28 септември от 9:30 ч. в зала 7 на Националния дворец на културата. Генералният директор на ЮНЕСКО г-жа Ирина Бокова отправи видео послание към участниците. Участниците се насладиха на изпълнението на Камерен ансамбъл “Йоан Кукузел – Ангелогласния” и на концерта на “Бистришките баби” – елемент от представителния списък на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Присъстващите също разгледаха изложбата “Културното наследство на България – минало, настояще и бъдеще”, създадена от Фондация „Созопол”.

Камерен ансамбъл „Йоан Кукузел Ангелогласния” „Бистришките баби” Камерен ансамбъл „Йоан Кукузел Ангелогласния” „Бистришките баби”

 
Следобед участниците отпътуваха за Созопол и курортен комплекс „Дюни”, където по време на двудневните дискусии и семинари – на 29 и 30 септември ще направят преглед на различните форми на участие на младите хора в опазването на наследството, ще споделят своя опит и добри практики, както трудностите, пред които са изправени неправителствените организации в тази област. В заключение ще се приеме резолюция на Форума към дърлжавите-членки на ЮНЕСКО, с която те ще се приканят да потърсят начини за насърчаване дейността на младежките и неправителствените организации в полза на културното наследство и неговото опазване.

Созопол Курортен комплекс ДюниСозопол Курортен комплекс Дюни

 
Основните теми, които ще бъдат разгледани по време на форума са:
• Как да се изгради капацитет от млади хора в опазването на културното наследство?
• Кои инициативи, обществени и частни, са необходими за включване на младите хора в опазването на културното наследство, както и за повишаване на осведомеността на населението?
• Как да се насърчи културното многообразие и да се подобри междукултурния диалог, чрез съхраняването на културното наследство?
• Как да се създадат работни места чрез проекти и дейности за опазване на културното наследство, както и да се допринесе за насърчаване на устойчивото развитие?

На 30 септември след приемане на общата резолюция форума ще бъде закрит от г-н Ерик Фалт, заместник-генерален директор на ЮНЕСКО, отговарящ за външните отношения и обществена информация, г-н Патрик Гало – Председател на Комитета за връзка към НПО-ЮНЕСКО и на Международната конференция на НПО и г-жа Виолета Цанкова, Директор по международни отношения към Фондация „Созопол”. След това за участниците във Форума е предвидено посещение на изложба на детски рисунки „Символи на българската идентичност”. При откриването на изложбата ще бъдат изпълнени автентични български песни и танци.

Изложба на детски рисунки Изложба на детски рисунки Изложба на детски рисунки