Почетно отличие за значим принос


На 12.09.2014 година Ръководният състав на Военна академия „Г. С. Раковски” посети Архитектурно-историческия комплекс „Южна крепостна стена и кула” в Созопол. Гостите бяха посрещнати от г-жа Костадинка Пазвантова – Директор на комплекса.

Контраадмирал Митко Петев, Началник на Военна академия „Г. С. Раковски” връчи почетна грамота за значителния принос на г-н Кирил Арнаутски, председател на Фондация „Созопол” и екипа на Фондацията за опазването на културното и историческото наследство на България.

Гостите с интерес разгледаха комплекса и останаха очаровани от историята на града и от дейностите на Фондация „Созопол” в областта на опазването на културното наследство. Те изказаха своята благодарност за обиколката и пожелаха успех в бъдещите проекти.