„Достъпен туризъм: иновативни подходи между достъпност и опазване на наследството”


Това бе темата на проведената на 5 декември 2014 г. международна конференция в Брюксел, посветена на различни аспекти на достъпността до културното наследство за хората със специални нужди и в изпълнението на проекта Лига на историческите и достъпни градове, в който участва и град Созопол, представляван от Фондация „Созопол”. Форумът бе организиран от Европейския център за фондации и в него участваха представители на Европейската комисия, на Европейския икономически и социален комитет, на Европейската мрежа за достъпен туризъм, на национални и европейски фондации, работещи в областта на правата на хората с увреждания, представители на европейски общини и на университети.

Участници в конференцията Европейският икономически и социален комитет, в чиято сграда се проведе конференцията
Участници в конференцията Европейският икономически
и социален комитет,
в чиято сграда се проведе конференцията

 
Във форума взе участие г-н Иван Карагьозов, консултант на Фондация „Созопол” по въпросите на хората със специални нужди и Директор на Центъра за психологически изследвания в Бургас. Той бе основен говорител в третата тематична сесия, посветена на културното наследство и достъпността до него. В своето експозе г-н Карагьозов изтъкна, че интеграцията на хората със специфични възможности ще повиши качеството на живот на всички чрез подобряване на образователното и културно равнище на хората, което ще ни направи част от най-напредналите държави в света. Той представи проекта на Фондация „Созопол” за реализираната достъпност на едно от най-уникалните места в България – „Южна крепостна стена и кула” в град Созопол като подчерта, че неговото осъществяване е отличен пример за съчетаване на усилията на различни партньори, обединили се около каузата, че всички имат равни права.

Г-н Иван Карагьозов се изказва в третата пленарна сесия на конференцията Г-н Карагьозов провежда експеримент за „незрящи”
Г-н Иван Карагьозов се изказва в третата пленарна сесия на конференцията Г-н Карагьозов провежда
експеримент за „незрящи”