Национален форум – развитието на арт туризма в България


В град Шумен се проведе национален форум касаещ значението и развитието на арт туризма в България.

1
От ляво надясно: Г-Н Найден Косев – Зам. Кмет, г-жа Ирена Георгиева – Зам. Министър на туризма, г-жа Росица Антонова – Кмет

Форумът е част от тематичната поредица „България – скритата арт дестинация“ и бе открит от Зам. Министъра на Туризма – г-жа Ирена Георгиева.

2
г-жа Ирена Георгиева – Зам. Министър на туризмат

Тя поздрави всички участници във форума от името на Министъра на туризма г-жа Николина Ангелкова и представи политиките на министерството за развитието на културния туризъм. На форума се изказаха представители на туристическия сектор.

3
г-жа Мария Петкова

Водещи български архитекти в областта на културния туризъм

4
Арх. Пламен Цанев

Международни организации с активно участие в опазването на културното наследство и развитие на всички форми на туризъм.

5
Г-н Кирил Арнаутски – Председател на Фондация „Созопол“

Г-н Кирил Арнаутски подчерта, че гражданското общество трябва да бъде приобщено към дейности за опазване на културното наследство. Това е гаранция за постигане на устойчивост при развитието на културния туризъм и туризма като цяло.
Изказаха се още много представители на регионални музеи, както и представители на гражданския сектор.