Община Созопол и Фондация „Созопол“ подписаха меморандум за сътрудничество


1

На 10 януари 2020 година в град Созопол, се подписа Меморандум за сътрудничество между Община Созопол, представлявана от г-н Тихомир Янакиев, в качеството му на Кмет на Община Созопол и г-н Кирил Арнаутски, Председател на Управителен съвет на Фондация „Созопол“.

Вземайки под внимание, че Община Созопол и Фондация „Созопол“ са активни участници в дейности, които касаят възстановяването и опазването на природното и културното наследство, осигуряването на достъпна среда за малки деца, възрастни хора и хора с увреждания на територията на общината, Меморандумът предвижда изпълнение на съвместни действия като: адаптация, социализация, представяне, консервация, реставрация на природното и културно наследство, осигуряване на достъпна среда, при разработване на проекти, предвидени за финансиране по национални и международни програми, в това число представяне на Проектно предложение за осигуряване на финансиране чрез участие по Оперативна програма „Региони в растеж- 2014-2020“.