Експерт към Фондация „Созопол“ повишава своята квалификация


DSC04527
Г-н Благовест Методиев, Експерт „Интеграция и социализация на хора с увреждания“ към Фондация „Созопол и г-н Кирил Арнаутски, Председател на Фондация „Созопол“

На 6 февруари господин Благовест Методиев получи своята диплома за завършено висше образование – степен бакалавър. Вълнуващата церемония се проведе в Технически университет, София, блок 2, зала 2140.

DSC04520
Инж. Благовест Методиев заедно с доц. д-р инж. Мерима Златева, Ръководител катедра „Топлинна и хладилна техника“ към Технически университет, град София и част от дипломантите

Господин Благовест Методиев, Експерт „Интеграция и социализация на хора с увреждания“ е официален представител на Фондация „Созопол“ към „Лига за исторически и достъпни градове“, Европейски център за Фондации, Брюксел. Той е в постоянен контакт с оперативния екип на Фондация „ЕССЛ“, международна неправителствена организация, основател и водещ партньор по Проект „Zero”.

11 211

В Проект „Zero” са се включили много неправителствени организации от цял свят.
Инженер Методиев участва активно в създаването на добра организация при изпълнение на асансьор за хора с увреждания в обхвата на „Културно-информационния център“, създаден от Фондация „Созопол“ на територията на Национален археологически резерват „Античния град Аполония”, град Созопол.

14
Културно-информационният център в Национален археологически резерват „Античния град Аполония”, град Созопол