Работна среща на Аутомотив Клъстер България
и Аутоклъстер Саксония


На 4 февруари 2014 г. в Национален дворец на културата в София, зала „Чудесата на България”, се проведе работна среща между членове на Аутомотив Клъстер България и Аутоклъстер Саксония (AMZ). Домакин на събитието беше Фондация „Созопол”.

След подписване на споразумение за сътрудничество между двете организации, техни представители проведоха работна среща в залата. Бяха представени автомобилните индустрии в провинция Саксония, Германия и в България, както и възможности за сътрудничество между двете държави с цел икономическо развитие и осигуряване на работни места.

Работна среща на Аутомотив Клъстер България и Аутоклъстер Саксония

В рамките на срещата беше организиран коктейл, по време на който гостите имаха възможност да се запознаят и да дискутират идеи, а също така да разгледат изложбата на макети и фотографии на емблематични недвижими културни ценности в България, от която останаха очаровани. Те изказаха своята благодарност към г-н Кирил Арнаутски, Председател на Фондация „Созопол”, за предоставената зала и впечатляващата изложба.

От ляво надясно: г-н Манфред Мулц – Управител на Балкан Стар, г-н Кирил Арнаутски – Председател на Фондация „Созопол” и арх. Любомир Станиславов - Изпълнителен директор на Ес Медиа ТиймОт ляво надясно: г-н Манфред Мулц – Управител на Балкан Стар,
г-н Кирил Арнаутски – Председател на Фондация „Созопол”
и арх. Любомир Станиславов – Изпълнителен директор на Ес Медиа Тийм