Съвещание на работна група към Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО


На 29 януари 2014 г., в централата на ЮНЕСКО в Париж се проведе втора среща на работна група за подготовката на международен форум на неправителствени организации в София и Созопол на тема „Роля на младежта за опазване на материалното и нематериалното културно наследство”, предвиден за периода от 27 септември до 1 октомври 2014 г. В събитието, което се организира от Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО, Фондация „Созопол” е съорганизатор и домакин. При подготовката на Форума участват определени от Комитета за връзка представители на неправителствени организации от цял свят, които са в официално партньорство с ЮНЕСКО.

Активно участие в работната група взе г-жа Петя Зеленски, координатор на групата и представител на Фондация „Созопол” в Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО.

Г-жа Петя Зеленски, координатор на подготвителната група за Форума и представител на Фондация „Созопол” в Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКОГ-жа Петя Зеленски, координатор на подготвителната група за Форума и представител на Фондация „Созопол” в Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО

По време на срещата бяха обсъждани въпроси, касаещи програмата на Форума и структурата на работните сесии, имащи за цел да обобщят опита на участниците, определяйки насоки за включване на младежта в опазването на материалното и нематериалното културно наследство.

Участниците посочиха редица въпроси, като определяне на критериите за подбор на участници, подбор на основни говорители и подготовка на покани, които предстои да бъдат обсъждани на следващата среща на подготвителната група за Форума, насрочена за 17 март.