Кметът на община Казанлък и председателят на Фондация „Созопол“ подписаха Меморандум за сътрудничество


На 22 януари 2014 г., в сградата на община Казанлък, кметът г-жа Галина Стоянова и председателят на Фондация „Созопол“ г-н Кирил Арнаутски подписаха Меморандум за сътрудничество по опазване на природното и културно наследство.

Подписването на меморандума е в изпълнение на Решение №840 на Общински съвет-Казанлък от 17 декември 2013 г. Дейностите по споразумението включват сътрудничество в областта на опазването и популяризирането на природното и културно наследство, при изпълнението на съвместни проекти.

Г-жа Галина Стоянова, Кмет на община Казанлък и г-н Кирил Арнаутски, Председател на Фондация „Созопол“ Г-жа Галина Стоянова, Кмет на община Казанлък
и г-н Кирил Арнаутски, Председател на Фондация „Созопол“

Госпожа Галина Стоянова изрази своето удовлетворение от подписания меморандум и бъдещото партньорство с Фондация „Созопол”, която е с консултативен статут към Организацията на Обединените Нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) и е един от десетте члена на Комитета за връзка, който ръководи и координира дейността на НПО към ЮНЕСКО. Чрез това сътрудничество, община Казанлък се стреми да постигне една от големите цели за културно-историческото и устойчивото развитие на региона, която си е поставила. Това е включването на Долината на тракийските царе като сериен комплекс от уникални обекти в списъка на ЮНЕСКО за световното културно наследство.