Заключителна конференция по проект „Опазване и популяризиране на културното и езиково многообразие в Европа – отбелязване на 1150 годишнината от Великоморавската мисия на Кирил и Методий”


На 18 декември 2013 г. в Националния дворец на културата в София, зала „Чудесата на България” се проведе заключителна конференция във връзка с финализиране на проекта на Фондация „Созопол” „Опазване и популяризиране на културното и езиково многообразие в Европа – отбелязване на 1150-годишнината от Великоморавската мисия на Кирил и Методий”. Проектът, финансиран по Програма за участие 2012-2013 на ЮНЕСКО, цели повишаване на съпричастността на гражданското общество – особено на децата и младежите, към българското езиково и културно наследство.

На конференцията Председателят на Фондацията г-н Кирил Арнаутски, информира участниците за изпълнените дейности, сред които се откроява Обучителен семинар на студенти за мисията на Св. Св. Кирил и Методий, апостоли на славяните и съпокровители на Европа, за техния принос за християнизиране и културна еманципация на славянските народи. Г-н Кирил Арнаутски и проф. д.и.н. Виолета Нешева, Главен научен консултант към Фондацията, връчиха удостоверения на студентите за успешно завършване на курса за обучение.

Проф. д.и.н. Виолета Нешева и студентите-участници в семинара Проф. д.и.н. Виолета Нешева и студентите-участници в семинара

Г-н Кирил Арнаутски и студентите - участници в семинара Г-н Кирил Арнаутски и студентите – участници в семинара

Участниците в конференцията имаха удоволствието да се насладят на великолепни изпълнения на специалните гости – певците от уникалния Камерен ансамбъл „Йоан Кукузел Ангелогласният”.

Камерен ансамбъл „Йоан Кукузел Ангелогласният” Камерен ансамбъл „Йоан Кукузел Ангелогласният”

Гости на събитието бяха и представители на Сдружение „Духовно огледало”, водени от г-жа Татяна Костадинова, с което Фондация „Созопол” изпълнява успешно два проекта в областта на нематериалното културно наследство – „Да бъде светлина” и „Символите на българското килимарство – символи на вяра, красота и хармония”.

Г-н Кирил Арнаутски, Председател на Фондация „Созопол”, и г-жа Татяна Костадинова, Председател на Сдружение „Духовно огледало” Г-н Кирил Арнаутски, Председател на Фондация „Созопол”,
и г-жа Татяна Костадинова, Председател на Сдружение „Духовно огледало”