Представяне на албум „Чудесата на България”


На 13 декември 2013 г., в зала 6 на Националния дворец на културата в София се проведе официално представяне на луксозния албум „Чудесата на България”. Издател на албума, представящ над 100 исторически обекта в България, е вестник „Стандарт”.

Представянето на албума беше открито от г-жа Славка Бозукова, Главен редактор на вестник „Стандарт”, с думите „България наистина е страна на чудесата. Ние сме наследници на една от най-древните цивилизации, от която тръгват почти всички други в Европа. Най-голямото чудо обаче е българският дух, който оцеля през всичките трудности. Тази книга е за него. За да знаем какво е било по нашите земи, да го съхраним в сърцето и пренесем в бъдещото.”

По време на събитието бяха поднесени поздравления от проф. д.и.н. Виолета Нешева – Главен научен консултант към Фондация „Созопол”. Тя засегна тематиката на албума с кратка реч за културното наследство на България.

Проф. д.и.н. Виолета Нешева Г-жа Славка Бозукова, Главен редактор на вестник „Стандарт” и проф. д.с.н. Димитър Греков, Министър на земеделието на Република България