Коледно издание на Националната благотворителна кампания за подпомагане на децата на загиналите и пострадалите при изпълнение на служебните задължения служители от системата на МВР


На 12 декември 2013 г. в Националния дворец на културата, зала 3.3 „Чудесата на България” се проведе официално откриване на десетото юбилейно коледно издание на Национална благотворителна кампания за подпомагане на децата на загиналите и пострадалите при изпълнение на служебните задължения служители от системата на МВР. Събитието беше открито от г-н Цветелин Йовчев, Министър на вътрешните работи на Република България, който се обърна към децата с думите „Вашите родители са герои. Трябва да ги помним”. Г-н Йовчев също така изрази радостта си, че инициативата се е превърнала в традиция.

От ляво на дясно: г-н Светлозар Лазаров, Главен секретар на Министерство на вътрешните работи на Република България, г-н Цветелин Йовчев, Министър на вътрешните работи на Република България, г-н Кирил Арнаутски, Председател на Фондация „Созопол”, и г-жа Славка Бозукова, Главен редактор на в-к „Стандарт”

Г-жа Славка Бозукова, Главен редактор на в-к „Стандарт”, се обърна към децата с думите, че „най-голямото чудо е българският дух и най-вече децата на България” като благодари на г-н Кирил Арнаутски, Председател на Фондация „Созопол” за предоставянето на залата за събитието.

В рамките на Националната благотворителна кампания бяха осигурени много подаръци за 143 деца на загинали и пострадали при изпълнение на служебния дълг служители от системата на МВР.

Обща снимка на г-н Цветелин Йовчев и децата

В кампанията се включиха и деца от Основно училище „Св. Иван Рилски” в град Перник, които демонстрираха познанията си по история на България и уменията си в изработване на макети на знакови български недвижими културни ценности, част от които по-късно подариха на своите връстници.

Деца от Основно училище „Св. Иван Рилски” показват на г-н Цветелин Йовчев,
как се сглобяват макети