Г-жа Петра Талева посети изложба „Културното наследство на България – минало, настояще бъдеще”


На 25 февруари 2014 г. г-жа Петра Талева, водеща на предаването „А сега накъде” по Българско национално радио, посети изложба „Културното наследство на България – минало, настояще бъдеще”, организирана от Фондация „Созопол”. След като г-жа Талева беше детайлно запозната с изложените експонати тя взе интервю от г-н Кирил Арнаутски, Председател на Фондация „Созопол”.

Г-жа Петра Талева и г-н Кирил АрнаутскиГ-жа Петра Талева и г-н Кирил Арнаутски

Г-жа Талева с нейното предаване „А сега накъде” са носители на редица признания за своята работа между които:
– награда на Национален археологически институт с музей към Българска академия на науките, в категория „Публикация в електронна медия”;
– награда на Българската фондация за биоразнообразие в категорията „Най-добър журналистически материал в областта на опазването на българската дива природа”;
– награда за целогодишно отразяване на изложение „Произведено в България” и проблемите на българските производители.

Г-н Арнаутски покани г-жа Талева да посети Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула” в град Созопол. Тя от своя страна благодари за поканата. При проведения непринуден разговор двамата потвърдиха готовността си да продължат да работят за опазване и популяризиране на българското материално и нематериално културно наследство.