Вечер на специалност „Икономика на туризма“ към Университета за национално и световно стопанство


На Международния ден на екскурзовода, 21 февруари, се проведе традиционната ежегодна Вечер на специалност „Икономика на туризма” към Университета за национално и световно стопанство. Събитието се проведе в хотел „Суит Хотел София“ (“Suite Hotel Sofia”). Със своята 26-годишна история, специалност „Икономика на туризма“ се гордее с голям процент реализирали се в сферата на туризма успешно завършили студенти и дипломирали се докторанти, както и като една от тези специалности, които могат да се похвалят с огромен брой желаещи да продължат своето научно развитие в катедрата всяка година.

Г-ца Невена Арнаутска, член на Управителен съвет на Фондация „Созопол“, присъстваше на събитието с колеги, с които е завършила тази специалност. Поредното доказателство за потенциала на специалност „Икономика на туризма“ е, че всички те са се реализирали успешно и продължават да се развиват в различните аспекти на туристическата индустрия.

Г-ца Симона Тодорова, г-ца Невена Арнаутска и г-ца Мария Стоянова –
дипломирани магистри по „Икономика на туризма“

С придобитите знания и умения г-ца Арнаутска продължава да се развива и да работи активно за опазването и популяризирането на българското природно и културно-историческо наследство. Тя участва в разработването, изпълнението и управлението на редица проекти, финансирани от европейски програми, касаещи развитието на устойчив туризъм в Република България.